Złotów
31 sierpień 2015 15:00 - 18:00
Sensoplastyka® - Wstęp
Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka , ul. Stawnica 33 (Stawnica koło Złotowa) , 77-400 Złotów
250.00 zł
Informacje