Powrót do listy szkoleń

Sensoplastyka® - Trener 1st.

Szkolenie: Sensoplastyka® - Trener 1st.
Miasto: Szczecin
Termin szkolenia: 16 wrzesień 2017
13:00 - 17:30
Kontakt: 783 269 956
Osoba prowadząca: Izabela Stefańska
Autorka metody Sensoplastyka® oraz programu Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ . Specjalizuje się w nowatorskiej pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Coach, pedagog twórczości, założycielka Inkubatora Inspiracji.
Miejsce szkolenia: Szczecin
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
ul. Mickiewicza 47
70-001 Szczecin
Wymagania:
Ukończone szkolenie "Sensoplastyka® - Wstęp" (może być ukończone tego samego dnia)
Płatnośći:
500.00 zł
Zapisy:

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o podanie wymaganych informacji w treści wiadomości na podany adres email:
kontakt@inkubatorinspiracji.pl


Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwa,miasto i termin szkolenia
 • imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
 • adres e-mail uczestnika (adres przeznaczony do użytku osobistego uczestnika szkolenia, będzie służył jednocześnie jako login do systemu)
 • nr telefonu komórkowego (kwestie organizacyjne, kontakt w sprawach związanych ze szkoleniami)
 • kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika (bez szczegółowego adresu)

W przypadku gdy osobą zamawiającą jest osoba inna niż uczestnik szkolenia - dodatkowo:

 • imię i nazwisko zamawiającego
 • adres e-mail zamawiającego
 • nr. telefonu komórkowego zamawiającego

Wystawiamy faktury VAT.

Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na firmę - dodatkowo:

 • nazwa firmy
 • pełny adres firmy
 • NIP firmy

Jeżeli istnieje potrzeba otrzymania faktury na osobę prywatną - dodatkowo:

 • imię i nazwisko
 • pełny adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy)

W zależności od momentu wpłaty wystawione zostaną różne typy faktur docelowych:

 • Przy wpłacie na 31 dni przed szkoleniem albo wcześniej: faktura zaliczkowa
 • Przy wpłacie na 30 dni przed szkoleniem albo później : zwykła faktura

W przypadku zamówień finansowanych w minimum 70% ze środków publicznych istnieje możliwość otrzymania faktury ze stawką VAT zw. (na tą samą kwotę brutto - cena nie zmienia się)
Prosimy w takim przypadku o wyraźne zaznaczenie, że zamówienie będzie finansowane ze środków publicznych - prześlemy wzór odpowiedniego oświadczenia.

W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. Związane jest to z generowaniem unikalnego ID wpłaty, które następnie należy podać w tytule przelewu.

Wzór certyfikatu:
Opis szkolenia:
PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW INKUBATORA INSPIRACJI