Szkolenie:
Sensoplastyka® - Trener 1st.
Termin szkolenia:
25 listopad 2018
13:00 - 17:30
Miasto:
Białystok
Miejsce szkolenia:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
Kontakt:
783 269 956
Osoba prowadząca:
Izabela Stefańska

Autorka metody Sensoplastyka® oraz programu Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ . Specjalizuje się w nowatorskiej pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Coach, pedagog twórczości, założycielka Inkubatora Inspiracji.

Pliki do pobrania: Karta Informacyjna o szkoleniu w formacie PDF
Wzór certyfikatu w formacie PDF
Ukończone szkolenie "Sensoplastyka® - Wstęp".
(może być ukończone tego samego dnia)

Nie ma możliwości pominięcia szkolenia "Sensoplastyka® - Wstęp".

Po ukończeniu szkolenia "Sensoplastyka® - Wstęp" można szkolenie "Sensoplastyka® - Trener 1st." ukończyć także w innym terminie.
Koszt szkolenia:
500.00 zł
Forma płatności:
PRZELEW

Nie przyjmujemy płatności gotówką.

Dane do dokonania płatności:
Numer konta bankowego z indywidualnie wygenerowanym kodem (do umieszczenia w tytule przelewu) podajemy w odpowiedzi na zgłoszenie.
Termin płatności:
TERMIN PŁATNOŚCI: (zapisy przyjmujemy również po tym terminie)
15 listopad 2018
Termin ten ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku zgłoszeń dokonywanych później niż na 7 dni przed powyższym terminem.
Zawsze jest minimum 7 dni na dokonanie płatności od momentu potwierdzenia przez nas przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie odnotowania wpłaty w wyznaczonym terminie miejsce POZOSTAJE DALEJ ZAREZERWOWANE.
Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu płatności.
Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o podanie wymaganych danych w treści wiadomości przesłanej na następujący adres email:

kontakt@inkubatorinspiracji.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwa,miasto i termin szkolenia
  (lub szkoleń - zapisując się na 2 szkolenia jednego dnia nie trzeba wysyłać oddzielnych wiadomości)
 • imię i nazwisko uczestnika
  (zostanie umieszczone na certyfikacie)
 • adres e-mail uczestnika
  (adres przeznaczony do użytku osobistego uczestnika szkolenia,
  będzie służył jednocześnie jako login do systemu wsparcia poszkoleniowego)
 • nr telefonu komórkowego
  (kwestie organizacyjne, kontakt w sprawach związanych ze szkoleniami)
 • kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika
  (bez szczegółowego adresu)
W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje inna osoba (nie uczestnik) dodatkowo:
 • imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia
 • adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia
 • nr. telefonu komórkowego osoby dokonującej zgłoszenia

ZAPIS WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY
W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy
o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie,
czy zamówienie zostanie opłacone w całości. W przypadku oddzielnych wpłat i ewentualnych oddzielnych faktur zostaną utworzone oddzielne zamówienia.


Faktury

Wystawiamy faktury VAT. (domyślnie ze stawką VAT 23%, informacja o stawce VAT zw. tutaj)
Aby otrzymać fakturę prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu takiej potrzeby.
Prosimy też o podanie danych do faktury.
Faktura imienna
 • Imię i nazwisko
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)
Faktura na firmę
 • Nazwa firmy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)
 • nr NIP
Faktura na JST

Przedszkola publiczne, szkoły publiczne i wszystkie inne Jednostki Samorządu Terytorialnego podlegające pod przepisy o centralizacji VAT

NABYWCA:
 • Nazwa nabywcy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)
 • nr NIP
ODBIORCA:
 • Nazwa odbiorcy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)
Domyślny proces fakturowania
Domyślnie najpierw przesyłamy fakturę proforma.
Po dokonaniu płatności wystawiamy fakturę docelową z informacją o zapłacie.

1. Przesłanie zgłoszenia
z danymi do faktury

2. Otrzymanie
faktury proforma

3. Opłacenie
faktury proforma

4. Otrzymanie
faktury docelowej
Opcja alternatywna
Możemy też wystawić fakturę docelową z terminem płatności (do zapłaty).
Aby tak się stało prosimy potwierdzić poprawność danych na fakturze proforma i poprosić o fakturę docelową z terminem płatności.

1. Przesłanie zgłoszenia
z danymi do faktury

2. Otrzymanie
faktury proforma

3. Potwierdzenie
poprawności danych,
prośba o fakturę
docelową

4. Otrzymanie
faktury docelowej

5. Opłacenie
faktury docelowej
Typy faktur w zależności od momentu wpłaty

W zależności od momentu wpłaty wystawione zostaną różne typy faktur docelowych:

 • Przy wpłacie na 31 dni przed szkoleniem albo wcześniej: faktura zaliczkowa
 • Przy wpłacie na 30 dni przed szkoleniem albo później : zwykła faktura
Stawka VAT zw.

W przypadku zamówień finansowanych w minimum 70% ze środków publicznych istnieje możliwość otrzymania faktury ze stawką VAT zw. (na tą samą kwotę brutto).

Jeżeli niezbędne jest otrzymanie faktury ze stawką VAT zw. prosimy o zaznaczenie że zamówienie będzie finansowane ze środków publicznych i podanie jaki procent wartości zamówienia zostanie pokryty ze środków publicznych (min. 70%).

Razem z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane gotowe do podpisania oświadczenie. Po podpisaniu oświadczenia przez osobę upoważnioną należy przesłać skan oświadczenia na nasz adres email. Nie ma potrzeby odsyłania oświadczenia pocztą tradycyjną.

Pliki do pobrania: Karta Informacyjna o szkoleniu w formacie PDF
Wzór certyfikatu w formacie PDF
Wzór certyfikatu:
Opis szkolenia:
PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA
STRONĘ INKUBATORA INSPIRACJI